Územní plán

Zpět

Návrh změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad

Dokumenty k veřejné vyhlášce - Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad.

 

Úplné znění po Změně č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad

 

Změna č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad

Vydaná změna č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad formou opatření obecné povahy č. 1/2017.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Lázně Bělohrad č.28/13/2017/ZM dne 18.12.2017

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části změny č. 1 územního plánu.

Celou změnu ÚP (ZIP, 5MB) si můžete stáhnout v níže uvedeném dokumentu s názvem Změna č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad

 

Aktuální územní plán

Aktuální územní plán je účinný od 31. října 2014.

Vydaný územní plán Lázně Bělohrad formou opatřední obecné povahy č.1/2014.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Lázně Bělohrad č.22/238/2014/ZM dne 10.9.2014.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územního plánu.

Celý ÚP (ZIP, 100MB) si můžete stáhnout v níže uvedeném dokumentu s názvem Vydaný územní plán Lázně Bělohrad.

 

Územní studie Tyršova

Územní studie - dle § 25 stavebního zákona ověřuje možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

Závazná dnem schválení možnosti využití - 9.12.2016.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

 

 

Územní studie sídelní zeleně Lázně Bělohrad 

Územní studie sídelní zeleně je zpracována pro katastrální území Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves a Dolní Nová Ves. Předmětné pozemky nejsou omezeny na vlastnictví města Lázně Bělohrad. Informace o vlastnictví jsou upřesněny v tabulkové části u jednotlivých řešených ploch.

Územní studie sídelní zeleně Lázně Bělohrad je závazná ode dne schválení možnosti jejího využití, tj. od 2. 7. 2020. 

 

Územní studie - Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Cílem řešení územní studie Dolní Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na přeložku silnice II/501 a další vazby v souladu s novým Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Závazná dnem schválení možnosti využití - 30.07.2020.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

 

Územní studie - Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves

Cílem řešení územní studie Prostřední Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na koridor přeložky silnice II/284 na Miletín a další vazby na městskou infrastrukturu v souladu s Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

Závazná dnem schválení možnosti využití - 30.07.2020.

Zde si můžete stáhnout jednotlivé části územní studie.

Celou územní studii si můžete stáhnout také v souboru ZIP.

Dokumenty


26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

Cílem řešení územní studie Dolní Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na přeložku silnice II/501 a další vazby v souladu s novým Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

26.8.2020 | obecné | územní plán

Územní studie - Lázně Bělohrad - Prostřední Nová Ves

Cílem řešení územní studie Prostřední Nová Ves je prověřit podrobnější funkční a prostorové uspořádání řešené lokality včetně členění na stavební pozemky s ohledem na její dopravní napojení na koridor přeložky silnice II/284 na Miletín a další vazby na městskou infrastrukturu v souladu s Územním plánem města Lázně Bělohrad (ÚP).

22.12.2017 | obecné | územní plán

Výzva k předání návrhů k pořízení změny č. 2 územního plánu

Výzva k předání návrhů k pořízení změny č. 2 územního plánu Lázně Bělohrad.

22.12.2017 | obecné | územní plán

Změna č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad

Vydaná změna č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad formou opatření obecné povahy č. 1/2017.

18.9.2017 | obecné | územní plán

Změna č.1 územního plánu Lázně Bělohrad - návrh pro veřejné projednání

Změna č.1 územního plánu Lázně Bělohrad - návrh pro veřejné projednání

10.1.2017 | obecné | územní plán

Územní studie Lázně Bělohrad - Tyršova

Územní studie - dle § 25 stavebního zákona ověřuje možnosti a podmínky
změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území.

2.12.2015 | formuláře | územní plán

Žádost o změnu územního plánu

Slouží pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu.

16.9.2014 | obecné | územní plán

Vydaný územní plán Lázně Bělohrad

Vydaný územní plán Lázně Bělohrad formou opatřední obecné povahy č.1/2014. ZIP soubor 100MB.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad