Volby prezidenta 2018

Zpět

Volba prezidenta České republiky se koná ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Vše o volbě naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Přehled o telefonním spojení do volebních místností

Vydávání voličských průkazů

Volič, který se v době volby prezidenta nebude zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí na voličský průkaz.

Volič může již nyní žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu pro obě kola volby, a to

  • osobně na příslušném obecním úřadě nejpozději 10. ledna 2018 do 16.00 hod. pro volbu ve dnech 12. a 13. ledna 2018; nejpozději 24. ledna 2018 do 16.00 hod. pro II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018,

  • doručením žádosti příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 5. ledna 2018 do 16.00 hod. pro volbu ve dnech 12. a 13. ledna 2018; nejpozději 19. ledna 2018 do 16.00 hod. pro II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2017
    1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem žadatele (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku),
    2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad může předat voličské průkazy nejdříve 28. prosince 2017.

V této souvislosti upozorňujeme, že Městský úřad Lázně Bělohrad bude ve dnech 28. a 29. prosince 2017 uzavřen. Příjem osobních žádostí o vydání voličských průkazů je v tyto dny možné sjednat na tel. 739 140 727, a to dne 28.12.2017 od 8:00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod., dne 29.12.2017 od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Dokumenty


4.1.2018 | obecné | volby

Přehled o telefonním spojení do volebních místností

Zveřejněný v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), v platném znění.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad