Dotace a příspěvky

Zpět

Dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2021

Vyúčtování dotací za rok 2021

Příjemci dotace jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad povinni předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání na předepsaném formuláři bezprostředně po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději však do 15. 1. 2022. Formuláře pro podání finančního vypořádání naleznete zde:

Předložené finanční vypořádání musí splňovat všechny náležitosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad a musí být přiloženy všechny povinné přílohy (Závěrečná zpráva o použití dotace a jejím významu pro město a občany LB, Čestné prohlášení o shodě originálů a kopií předaných účetních dokladů, Doklad o propagaci města Lázně Bělohrad, Kopie účetních dokladů).

 

Žádosti o dotace pro rok 2021

Poskytnutí dotace a její čerpání se bude v roce 2021 řídit, jednak zastupitelstvem města schváleným rozpočtem na účel dotací a dále vzorovou veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad, kterou schválila Rada města Lázně Bělohrad na svém zasedání konaném dne 20.1. 2021, usnesením č. 42/10/2021/RM.

Žadatelům proto doporučujeme, aby se před podáním žádosti detailně seznámili s ustanoveními této smlouvy, zejména s povinnostmi, které jim z uzavřené smlouvy budou vyplývat.

 
 

Dokumenty


30.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o dotaci z rozpočtu města Lázně Bělohrad (DOCX)

Žádost o dotaci z rozpočtu města Lázně Bělohrad ve formátu DOCX

30.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o dotaci z rozpočtu města Lázně Bělohrad (PDF)

Žádost o dotaci z rozpočtu města Lázně Bělohrad ve formátu PDF.

11.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2021 – Fyzická osoba (PDF)

Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které chtějí vyúčtování vyplnit ručně až po vytištění tiskopisu. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné dopsat ručně. V případě že je počet účetních dokladů přikládaných k vyúčtování vyšší než počet řádků příslušné tabulky, použijte formulář v editovatelné podobě, případě přiložte soupis na samostatném listu.

11.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2021 – Fyzická osoba (DOCX)

Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které chtějí vyplnit vyúčtování v počítači. Dokument je možné editovat, včetně přidávání dalších polí do tabulek. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné doplnit.

11.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2021 – Právnická osoba (PDF)

Tento formulář je určen pro právnické osoby, které chtějí vyúčtování vyplnit ručně až po vytištění tiskopisu. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné dopsat ručně. V případě že je počet účetních dokladů přikládaných k vyúčtování vyšší než počet řádků příslušné tabulky, použijte formulář v editovatelné podobě, případě přiložte soupis na samostatném listu.

11.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2021 – Právnická osoba (DOCX)

Tento formulář je určen pro právnické osoby, které chtějí vyplnit vyúčtování v počítači. Dokument je možné editovat, včetně přidávání dalších polí do tabulek. V seznamu příloh jsou předvyplněny povinné přílohy, které musí být součástí vyúčtování, ostatní přílohy je nutné doplnit.

11.8.2021 | formuláře | dotace a příspěvky

Čestné prohlášení o shodě originálů a kopií předaných účetních dokladů (DOCX)

Toto prohlášení je jednou z povinných příloh vyúčtování dotace. Před vytištěním je nutné doplnit číslo smlouvy o poskytnutí dotace, jméno a příjmení podepisující osoby.

25.1.2021 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2020

Přehled poskytnutých neinvestičních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2020

25.1.2021 | obecné | dotace a příspěvky

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2021

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2021.

21.1.2020 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2019

Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2019

16.8.2019 | obecné | dotace a příspěvky

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad

Přehled schváleným neinvestičních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad k 31. srpnu 2019

14.12.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 57/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 57/2017 ze dne 13.12.2017

9.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 27/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 27/2017 ze dne 1.11.2017.

1.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 55/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 55/2017 ze dne 25.10.2017.

4.10.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 54/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 54/2017 ze dne 4.10.2017.

25.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 26/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 26/2017 ze dne 20.9.2017.

14.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 53/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 53/2017 ze dne 13.9.2017.

24.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 52/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 52/2017 ze dne 23.8.2017.

29.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 25/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 25/2017 ze dne 21.6.2017.

2.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 46/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 46/2017 ze dne 1.6.2017.

9.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 45/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 45/2017 ze dne 3.5.2017.

4.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 24/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 24/2017 ze dne 20.4.2017.

27.4.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 44/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 44/2017 ze dne 12.4.2017.

19.9.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 34/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 34/2016 ze dne 14.9.2016

4.8.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 31/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 31/2016 ze dne 13.7.2016

8.7.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 17/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 17/2016 ze dne 22.6.2016.

21.6.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 30/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 30/2016 ze dne 16.6.2016

5.5.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 15/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 15/2016 ze dne 20.4.2016

19.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 26/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 26/2016 ze dne 13.4.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 23/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 23/2016 ze dne 4.2.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 24/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 24/2016 ze dne 2.3.2016

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 14/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 14/2016 ze dne 10.2.2016

28.5.2015 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad - 2015

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2015.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad