Dotace a příspěvky

Zpět

Upozorňujeme příjemce individuálních dotací z rozpočtu města v roce 2017, že nejpozději do 20. prosince 2017 jsou povinni předložit poskytovateli dotace na předepsaném formuláři její finanční vypořádání.

 • Finanční vypořádání 2017 - fyzická osoba (pdf, docx)
 • Finanční vypořádání 2017 - právnická osoba (pdf, docx)

V roce 2017 je možné podávat žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Lázně Bělohrad formou individuální dotace. Vzor žádosti pro fyzické a právnické osoby naleznete níže v dokumentech ke stažení. Žádosti na rok 2017 je možné podávat od 2. ledna 2017.

Cílem individuálních dotací z rozpočtu města Lázně Bělohrad je podpora veřejně prospěšných činností na území města či ve prospěch občanů města, na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních služeb a to s cílem motivace občanů města k organizování a rozvíjení volnočasových aktivit, zejména podpory a zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže do smysluplného naplnění jejich volného času, rozvíjení jejich osobnosti a prevenci negativních společenských jevů.

Příjem žádostí: od 2. ledna 2017, průběžně.

Postup pro poskytnutí individuální dotace:

 1. Podání  „Žádosti o poskytnutí dotace  z rozpočtu města Lázně Bělohrad“ žadatelem na předepsaném formuláři. Vyplněnou  a podepsanou žádost včetně požadovaných příloh doručte písemně na adresu Město Lázně Bělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.
  • Vzor žádosti pro fyzické osoby 2017 (pdf, docx)
  • Vzor žádosti pro právnické osoby 2017 (pdf, docx)
 2. Žádost bude projednána v příslušných komisích (případně výborech), které žádost doporučí /nedoporučují  ke schválení  (posoudí účel a výši případné  dotace)  kompetentnímu orgánu města. Dotaci schvaluje u částky do 50 tis. Kč  Rada města Lázně Bělohrad (RM) a  nad 50 tis. Kč Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad (ZM).
 3. RM a ZM schválí veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace. Požadavky a podmínky pro čerpání dotace poskytovatelem budou zahrnuty do smlouvy.  Po podpisu smlouvy příjemcem bude dotace poukázána převodem na účet příjemce.
 4. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy a podmínkami uvedenými ve smlouvě.
 5. Do 30 dnů  od podpisu zveřejní město veřejnoprávní smlouvu na úřední desce umožňující dálkový přístup.
 6. Příjemce předloží vyúčtování poskytnuté dotace v termínech uvedených ve smlouvě na předepsaném formuláři.

Bližší informace případné dotazy k individuálním dotacím z rozpočtu města:
Monika Ulverová, tel. 493 035 143, email: ulverova@lazne-belohrad.cz

Upozorňujeme, že žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky k městu Lázně Bělohrad a organizacím zřízeným nebo založeným městem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování příspěvku za předchozí období.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací nad 50 tisíc Kč z rozpočtu města zveřejňujeme na úřední desce v oddílu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Dokumenty


14.12.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 57/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 57/2017 ze dne 13.12.2017

9.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 27/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 27/2017 ze dne 1.11.2017.

1.11.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 55/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 55/2017 ze dne 25.10.2017.

4.10.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 54/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 54/2017 ze dne 4.10.2017.

25.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 26/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 26/2017 ze dne 20.9.2017.

14.9.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 53/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 53/2017 ze dne 13.9.2017.

28.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad - právnická osoba (PDF)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017.

28.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad - fyzická osoba (PDF)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017.

28.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad - fyzická osoba (DOCX)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017.28.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Finanční vypořádání individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad - právnická osoba (DOCX)

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017.

24.8.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 52/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 52/2017 ze dne 23.8.2017.

29.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 25/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 25/2017 ze dne 21.6.2017.

2.6.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 46/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 46/2017 ze dne 1.6.2017.

9.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 45/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 45/2017 ze dne 3.5.2017.

4.5.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 24/2017

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 ZM č. 24/2017 ze dne 20.4.2017.

27.4.2017 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 44/2017

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2017 RM č. 44/2017 ze dne 12.4.2017.

9.11.2016 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017 - PO (PDF)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad právnické osobě pro rok 2017.

9.11.2016 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017 - FO (PDF)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad fyzické osobě pro rok 2017.

9.11.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017 - FO (DOCX)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad fyzické osobě pro rok 2017.

9.11.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017 - PO (DOCX)

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad právnické osobě pro rok 2017.

19.9.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 34/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 34/2016 ze dne 14.9.2016

4.8.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 31/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 31/2016 ze dne 13.7.2016

8.7.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 17/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 17/2016 ze dne 22.6.2016.

21.6.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 30/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 30/2016 ze dne 16.6.2016

5.5.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 15/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 15/2016 ze dne 20.4.2016

19.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 26/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 26/2016 ze dne 13.4.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 23/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 23/2016 ze dne 4.2.2016.

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM č. 24/2016

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 RM č. 24/2016 ze dne 2.3.2016

5.4.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací ZM č. 14/2016

Dotace nad 50.000,- Kč právnickým osobám z rozpočtu města na rok 2016 ZM č. 14/2016 ze dne 10.2.2016

24.2.2016 | obecné | dotace a příspěvky

Vzor - Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lázně Bělohrad pro rok 2016

Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy a podmínkami uvedenými ve smlouvě.

28.5.2015 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad - 2015

Přehled schválených účelových finančních příspěvků z rozpočtu města Lázně Bělohrad za rok 2015.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad