Program rozvoje města

Zpět

Program rozvoje obce (PRO) je strategický plán obce/města. Jedná se o střednědobý koncepční dokument, který se snaží navrhnout směry rozvoje. Strategické plány se tak v posledních letech stávají klíčovými dokumenty pro rozvoj územního celku.

PRO popisuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce. Zpracovaný program se člení na analytickou a návrhovou část. V analýze jde především o zhodnocení aktuální situace a předchozího vývoje v jednotlivých oblastech života obce. Návrhová část pak vyjadřuje představu o rozvoji obce a formuluje způsob jejího dosažení. Základní součástí návrhové části jsou tvořeny strategickou vizí, cíli a opatřeními. Návrhová část dokumentu přibližuje budoucí stav, jakého chce město Lázně Bělohrad prostřednictvím strategie dosáhnout.

PRO je podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Zpracování dokumentu také posiluje šance získat finanční prostředky z dotací ze státního rozpočtu i fondů EU.

Dokumenty


24.6.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1/2021 - LM

Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Lázeňského mikroregionu

12.2.2021 | obecné | zastupitelstvo

Program rozvoje města Lázně Bělohrad

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 16/15/2020/ZM.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad