Rozvoj města

Zpět

Program rozvoje města

Program rozvoje obce (PRO) je strategický plán obce/města. Jedná se o střednědobý koncepční dokument, který se snaží navrhnout směry rozvoje. Strategické plány se tak v posledních letech stávají klíčovými dokumenty pro rozvoj územního celku.

 

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší 

Město Lázně Bělohrad vydalo v souladu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ05 časový plán provádění opatření, který představuje časový harmonogram provádění opatření pro snížení emisí benzo(a)pyrenu ve městě.

 

Plán rozvoje sportu města Lázně Bělohrad

Plán rozvoje sportu města Lázně Bělohrad je zpracován na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem Plánu rozvoje sportu města Lázně Bělohrad je zlepšovat podmínky pro sport způsobem odpovídajícím významu sportu pro společnost i jednotlivce s ohledem na tradice a sportovní politiku České republiky a Evropské unie a trvale podporovat činnost sportovních subjektů působících na území města, talentovaných jednotlivců a všech občanů jednak budováním a údržbou sportovních zařízení, jednak adresným rozdělováním finančních prostředků.

Dokumenty


22.9.2022 | obecné | zastupitelstvo

Plán rozvoje sportu města Lázně Bělohrad

Plán rozvoje spotu města Lázně Bělohrad byl chválen zastupitelstvem města Lázně Bělohrad dne 21. září 2022 usnesením č. 28/16/2022/ZM.

3.3.2022 | obecné | rada města

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší

Časový plán byl schválen Radou města Lázně Bělohrad svým usnesením č. 62/10/2022/RM ze dne 2. 3. 2022

12.2.2021 | obecné | zastupitelstvo

Program rozvoje města Lázně Bělohrad

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 16/15/2020/ZM.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad