Rozvoj města

Zpět

Program rozvoje města

Program rozvoje obce (PRO) je strategický plán obce/města. Jedná se o střednědobý koncepční dokument, který se snaží navrhnout směry rozvoje. Strategické plány se tak v posledních letech stávají klíčovými dokumenty pro rozvoj územního celku.

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší 

Město Lázně Bělohrad vydalo v souladu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ05 časový plán provádění opatření, který představuje časový harmonogram provádění opatření pro snížení emisí benzo(a)pyrenu ve městě.

Dokumenty


3.3.2022 | obecné | rada města

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší

Časový plán byl schválen Radou města Lázně Bělohrad svým usnesením č. 62/10/2022/RM ze dne 2. 3. 2022

12.2.2021 | obecné | zastupitelstvo

Program rozvoje města Lázně Bělohrad

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, usnesením č. 16/15/2020/ZM.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad