Veřejné zakázky

Zpět

Profil zadavatele

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele

Profil zadavatele  - Město Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky zadávané městem Lázně Bělohrad.

Aktuální výzvy

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh

V realizaci

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
22.8.2019 Lázně Bělohrad - odkanalizování místní části Hřídelec - výběr poskytovatele projekčních činností (DUR, DSP a DPS) a autorského dozoru služby

Ukončené

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
 9.6.2017 Výměna povrchu chodníku, instalace nových obrub a zhotovení zpevněné plochy u objektu hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi stavební práce
16.6.2017 Prevence odpadů - Lázně Bělohrad dodávky
14.7.2017
Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
14.7.2017 Oprava hřbitovní zdi v Lázních Bělohradě stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně okapových žlabů a svodů na budově Fričova muzea v Lázních Bělohradě čp. 191
stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně výměny okapových žlabů a svodů na garážích budovy technických služeb v Lázních Bělohradě, Prostřední Nové Vsi 
stavební práce
14.6.2017
Výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily v Lázních Bělohradě
stavební práce
12.9.2017
Oprava chodníku v Kotykově aleji
stavební práce
24.8.2017 Výsadba aleje na pozemcích č. 249/9 a 249/10 v k. ú. Dolní Nová Ves služby
18.9.2017
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
služby
13.9.2017
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Docházkový systém  
dodávky
23.8.2017
Nákup užitkového elektromobilu
dodávky
14.7.2017 Dodávka zemního plynu na rok 2018
dodávky 
24.8.2017
Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
5.10.2017
Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně bělohrad
architektonická soutěž 
13.2.2018
Výměna oken v části budovy KD v Hřídelci
stavební práce
2.3.2018 Oprava chodníku na Dolní Nové Vsi
stavební práce
2.3.2018
Oprava střechy hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi
stavební práce
13.7.2018
Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543
stavební práce
13.9.2017
Revitalizace zeleně ve městě Lázně Bělohrad
služby
20.6.2017
Demolice budov čp. 28 a 27 Lázně Bělohrad
stavební práce
13.2.2018
Výměna oken v části budovy DPS v Lázních Bělohradě
stavební práce
21.3.2018 
Oprava komunikací HNV - (proti benzině) - Zhotovitel
stavební práce
12.4.2018
Oprava místních komunikací v Horní Nové Vsi - Zhotovitel 
stavební práce
2.3.2018  Výstavba chodníků u ZŠ a k Bažantnici
stavební práce
21.3.2018
Sdružené kanalizační přípojky A4, A6 - Zhotovitel
stavební práce
13.2.2018
Lázně Bělohrad - Dopravní automobil
dodávky
21.3.2018
Retoping povrchu atletické dráhy v Lázních Bělohradě
služby
16.7.2018
Oprava jídelního výtahu MB 100 se dvěma stanicemi v MŠ Lázně Bělohrad
dodávky
13.9.2017 
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Webová prezentace
dodávky
2.3.2018 
Výstavba zpevněné plochy na Třetí straně
stavení práce 
10.5.2018
Nákup traktorového návěsu pro TS Lázně Bělohrad
dodávky
7.8.2018
Obnova místních komunikací A4, A6 a DNV
stavební práce
4.10.2018 
Přeložka STL plynovodu v ulici Tyršova
stavební práce
30.1.2018
Dodavatel Internetu pro Město Lázně Bělohrad služby
15.5.2019 Oprava fasády hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi
stavební práce
26.7.2019 Dodávka elektrické energiepro rok 2020 dodávky 
26.7.2019 Dodávka zemního plynu pro rok 2020      dodávky
2.8.2018 
Snížení energetické náročnosti objektu na st. p. 543
stavební práce
23.8.2018 
Revitalizace rybníku Pardoubek stavební práce
7.2.2019
Výměna dlažeb na chodbách základní školy stavební práce
17.1.2019
Nákup víceúčelového komunálního vozidla pro Technické služby
dodávky
7.2.2019
Oprava elektroinstalace v objektu U Lva
stavební práce
2.5.2019
Zhotovení nábytku pro zázemí sportoviště a školní družinu
dodávky
24.8.2018 Projektová dokumentace - Stavební úpravy domu č. p. 287
služby 
16.2.2018 
Oprava bytu č. 3 v bytovém domě č. p. 143 v ulici Kotykova alej v Lázních Bělohradě
stavební práce 
12.7.2018 Dodávka elektrické energie pro rok 2019
dodávky
12.7.2018 Dodávka zemního plynu pro rok 2019
dodávky
7.6.2019
Oprava fasády hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi stavební práce
23.3.2020 Naučná trasa Kamennou Hůrou a částí Lázní Bělohradu stavební práce
15.7.2020
Pořízení specializované techniky pro SDH Lázně Bělohrad

dodávky

10.8.2020 Lázně Bělohrad, bezbariérová trasa, k. ú. Horní Nová Ve, 3. část stavební práce
31.5.2019
Revitalizace objektu občanské vybavenosti - I. etapa stavební práce
15.11.2018 Generel dopravy v části města Lázně Bělohrad služby
3.11.2021
Zřízení střediska osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou  stavební práce
5.5.2022 Obnova rybníka Pardoubek dodávky
18.10.2023 Revitalizace objektu občanské vybavenosti - II. etapa stavební práce
19.12.2023 Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Lázně Bělohrad
dodávky

 

Dokumenty


3.5.2019 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

5.1.2018 | obecné | veřejné zakázky

Připravované stavební veřejné zakázky pro rok 2018

Přehled připravovaných veřejných zakázek na stavební práce pro rok 2018.

21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

2.2.2016 | obecné | místostarosta

Veřejná výzva pro fyzické a právnické osoby působící v teritoriu města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad touto cestou žádá právnické a fyzické osoby, které se chtějí podílet na rozvoji našeho města, aby se přihlásily na Městském úřadu Lázně Bělohrad, u místostarosty města Jana Pavláska.

Články


11.6.2021

Informace ke stavbám „Nové sídlo MÚ“ a „Úprava části náměstí“

Vizualizace nového městského úřaduVážení spoluobčané, na základě četných dotazů, týkajících se nové podoby severní části náměstí K. V. Raise a budovy městského úřadu, jsme pro Vás připravili tento článek, který popisuje vzhled výše uvedených staveb.

celý článek

10.2.2020

Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad chce dosáhnout vysoké kvality služeb a posílit tak výkonnost orgánů prostřednictvím rozvoje. V rámci projektu město pořídí IS, a to docházkový systém, informační systém pro správu bytů a budov, IS pro kontrolu rozpočtů, komplexní informační systém - webová prezentace města a diskové pole. Prostřednictvím projektu dojde k rozvoji, modernizaci a také se zvýší dostupnosti komunikačních a informačních systémů, infrastruktury a také dojde k pořízení nových IS.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad