Veřejné zakázky

Zpět

Profil zadavatele

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele  - Město Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky zadávané městem Lázně Bělohrad.

Aktuální výzvy

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
20.6.2017
Demolice budov čp. 28 a 27 Lázně Bělohrad stavební práce
14.7.2017 Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
14.7.2017 Dodávka zemního plynu na rok 2018
dodávka
14.7.2017 Oprava hřbitovní zdi v Lázních Bělohradě stavební práce

V realizaci

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
13.6.2017
Nátěr střechy včetně okapových žlabů a svodů na budově Fričova muzea v Lázních Bělohradě čp. 191 stavební práce
13.6.2017 Nátěr střechy včetně výměny okapových žlabů a svodů na garážích budovy technických služeb v Lázních Bělohradě, Prostřední Nové Vsi  stavební práce
14.6.2017 Výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily v Lázních Bělohradě stavební práce
9.6.2017 Výměna povrchu chodníku, instalace nových obrub a zhotovení zpevněné plochy u objektu hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi stavební práce
16.6.2017
Prevence odpadů - Lázně Bělohrad dodávky

Ukončené

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
     

 

Dokumenty


21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

13.4.2017 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.2.2016 | obecné | místostarosta

Veřejná výzva pro fyzické a právnické osoby působící v teritoriu města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad touto cestou žádá právnické a fyzické osoby, které se chtějí podílet na rozvoji našeho města, aby se přihlásily na Městském úřadu Lázně Bělohrad, u místostarosty města Jana Pavláska.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad