Veřejné zakázky

Zpět

Profil zadavatele

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele  - Město Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky zadávané městem Lázně Bělohrad.

Aktuální výzvy

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
16.6.2017
Prevence odpadů - Lázně Bělohrad dodávky
20.6.2017
Demolice budov čp. 28 a 27 Lázně Bělohrad stavební práce

V realizaci

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
     

Ukončené

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
     

 

Dokumenty


21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

13.4.2017 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.2.2016 | obecné | místostarosta

Veřejná výzva pro fyzické a právnické osoby působící v teritoriu města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad touto cestou žádá právnické a fyzické osoby, které se chtějí podílet na rozvoji našeho města, aby se přihlásily na Městském úřadu Lázně Bělohrad, u místostarosty města Jana Pavláska.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad