Místní poplatky

Zpět
  1. Místní poplatek ze psů
  2. Místní poplatek z pobytu
  3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
  4. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatky jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"). Městský úřad v Lázních Bělohradě vybírá místní poplatky v souladu s tímto zákonem a platnými obecně závaznými vyhláškami města o místních poplatcích. Poplatkové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád"), pokud zákon o místních poplatcích nestanoví jinak.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad