Krizové řízení

Zpět

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na životním prostředí a majetku. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Níže přiložená příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, životního prostředí nebo majetku v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Dne 16.03.2020 jsme zřídili krizový štáb, na jehož členy se můžete obracet se všemi problémy a podněty.

Členy štábu jsou:

  • Pavel Šubr - 603 295 339
  • Antonín Schánilec - 603 163 360
  • Martin Zívr - 602 282 133
  • Jiří Hátle - 730 514 357
  • Luboš Stárek - 605 461 308

Dokumenty


30.11.2012 | obecné

Příručka pro případ ohrožení

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, životního prostředí nebo majetku v důsledku vzniku mimořádné události.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad