Poskytování informací

Zpět

Směrnice č.2/2012 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt do 15ti dnů od poskytnutí informace na žádost zveřejnit informaci též způsobem umožňující dálkový přístup.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace:

Dokumenty


3.7.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou 1. 7. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 2. čtvrtletí roku 2024 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

3.7.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou 1. 7. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 2. čtvrtletí roku 2024 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

29.5.2024 | obecné | poskytování informací

Částečná odpověď na žádost o informace doručenou dne 27. 5. 2024, výzva k upřesnění části žádosti a sdělení o odložení části žádosti

Informace související s uzavřením smlouvy o výpůjčce budovy na adrese Horní Nová Ves čp. 139, 507 81 Lázně Bělohrad, ve vlastnictví města Lázně Bělohrad.

27.5.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20. 5. 2024

Žádost o poskytnutí smlouvy o výpůjčce budovy na adrese Horní Nová Ves čp. 139, 507 81 Lázně Bělohrad, ve vlastnictví města Lázně Bělohrad.

10.5.2024 | obecné | poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací, který je zároveň přílohou Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro město Lázně Bělohrad a jeho orgány a nabývá účinnosti dne 10. 5. 2024.

10.5.2024 | obecné | poskytování informací

Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací

Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19. 4. 2024

Informace související s přijetím nové vedoucí ekonomického odboru do funkce.

12.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 10. 4. 2024

Informace o řízeních o odstranění stavby, kde je vlastníkem právnická osoba, vydaných stavebním úřadem od 1. 3. 2023 dosud.

12.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 2. 4. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2024 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

4.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 21. 3. 2024

Žádost o poskytnutí kopie povolení či opatření na stavbu dešťové kanalizace vedoucí na pozemku parc. č. 309/1, 309/2, 124/63, 124/52, 249/7 v katastrálním území Dolní Nová Ves, obec Lázne Bělohrad.

20.3.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 18. 3. 2024

Žádost o poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí pro stavbu čp. 144 na pozemku p.č.st. 230 v katastrálním území Dolní Nová Ves, Lázně Bělohrad.

5.2.2024 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023


Výroční zprávu zveřejňuje město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 4. 1. 2024

Žádost o poskytnutí informací o povoleních (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) vydaných stavebním úřadem v termínu od 1. srpna 2023 do data podání žádosti o informaci pro samotné stavby výroben elektřiny - fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 MW a vyšším.

15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 1. 1. 2024

Žádost o poskytnutí investičních plánů města Lázně Bělohrad pro rok 2024, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury), které jsou plánovány městem na rok 2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných rozpočtů.

5.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22. 12. 2023

Informace týkající se výběrového řízení č. 2/2023 na obsazení pracovního místa a pro jmenování do funkce „vedoucí ekonomického odboru".

4.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 1. 1. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 4. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

20.12.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 14. 12.2023

Informace o vydaných souhlasech územního samosprávného celku s jinou výdělečnou činností úředníka podle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

6.10.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 2. 10. 2023

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 3. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

4.10.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20. 9. 2023

Informace o ohlášeních, či povoleních staveb na pozemcích p. č. st. 388, p. č. 290/18, 290/14, 290/30, 290/29, k. ú. Lázně Bělohrad.

18.7.2023 | obecné | poskytování informací

Informace týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším

Žádost o poskytnutí informací o vydaných povoleních, příp. vedených řízeních o povolení staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším v roce 2022 nebo 2023.

13.7.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 2. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. 

10.5.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby a termínu zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce

Žádost o poskytnutí informací o přesných časových údajích zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby povinného subjektu, města Lázně Bělohrad, a o zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce povinného subjektu. 

5.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

4.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o řízeních o odstranění stavby právnických osob vydaných stavebním úřadem od 1. 10. 2022 doposud

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí, povolení a odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, o probíhajících řízeních o odstranění stavby, o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, a to pouze u právnických osob.

15.3.2023 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2023


Žádost o zaslání investičních plánů města Lázně Bělohradpro rok 2023, respektive seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které  město plánuje uskutečnit v letech 2023 - 2024, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či ta jejich podpory. 6.2.2023 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zprávu zveřejňuje město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

17.1.2023 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2023

Žádost o poskytnutí investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2023, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města nebo jiných rozpočtů. 

10.1.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 4. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 10. 2022 dio 31. 12. 2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

13.10.2022 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 3. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.07.2022 - 30.09.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

11.10.2022 | obecné | poskytování informací

Informace o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem o odstranění stavby

Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem o odstranění stavby od 01.02.2022 do 10.10.2022

12.7.2022 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 2. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby


Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.04.2022 do 31.06.2022 týkajích se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.4.5.2022 | obecné | poskytování informací

Informace o pozemku p. č. 191/13, k. ú. Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací o pozemku p. č. 191/13, k. ú. Lázně Bělohrad, z hlediska výstavby

6.4.2022 | obecné | poskytování informací

Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem pro právnické osoby v 1. čtvrtletí roku 2022 týkajících se podzemních staveb

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad pro právnické osoby v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkajících pozemních staveb (budov).

15.2.2022 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2022

Žádost o poskytnutí investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2022, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města nebo jiných rozpočtů. 

2.2.2022 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.1.2022 | obecné | poskytování informací

Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem pro právnické osoby v roce 2021 a týkajících se pozemních staveb

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad pro právnické osoby v rámci územního a stavebního řízení a týkajících se pozemních staveb (budov).

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 28. 6. 2021

Žádost o poskytnutí kopií výkresů, souvisejících s novostavbou rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad.

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 3. 5. 2021

Žádost o poskytnutí dokumentů, souvisejících s řízeními, které vedl stavební úřad ve věci novostavby rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad, s odkazem na čj. LB-1175/2021-SZU-AZ.

29.4.2021 | obecné | poskytování informací

Monitoring potrubí kanalizace v obci Brtev

Žádost o poskytnutí výsledků druhé kontroly stavu kanalizace v obci Brtev provedené firmou Ekolservis s.r.o.

31.3.2021 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2021

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2021 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

5.3.2021 | obecné | poskytování informací

Vzdělání a platové zařazení pracovnic stavebního úřadu

Žádost o poskytnutí informace o vzdělání a platovém zařazení pracovnic stavebního úřadu Městského úřadu Lázně Bělohrad.

10.2.2021 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

23.11.2020 | obecné | poskytování informací

Monitoring splaškové kanalizace v obci Brtev

Žádost o poskytnutí zprávy společnosti Ekolservis s.r.o. o revizi kanalizace v obci Brtev provedené na podzim roku 2020.

8.10.2020 | obecné | poskytování informací

Znalecký posudek č. 5 089-12-2017

Žádost o zaslání kompletního znění, včetně příloh, znaleckého posudku č. 5 089-12-2017 zpracovaného společností Česká znalecká a.s.

27.7.2020 | obecné | poskytování informací

Elektronický systém spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací o elektronickém systému spisové služby Městského úřadu Lázně Bělohrad.

15.5.2020 | obecné | poskytování informací

Umístění stacionárních radarů v katastru města Lázně Bělohrad

Žádost o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Lázně Bělohrad provozovány městem Lázně Bělohrad, Policií ČR nebo třetí osobou.

28.2.2020 | obecné | poskytování informací

Výstavba pump truck hřiště

Žádost o zaslání dokumentace (informace o výběrovém řízení, faktury o výstavbě, slepý rozpočet) k výstavbě pump truck hřiště.

12.2.2020 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2020

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2020, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2020 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

10.2.2020 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.5.2019 | obecné | poskytování informací

Stavební povolení na stavbu rodinného domu

Žádost o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemcích evidovaných na LV 794 pro k. ú. a obec Lázně Bělohrad, a informace o účastnících řízení

11.2.2019 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2018

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

22.1.2019 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2019

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2019, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2019 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

18.10.2018 | obecné | poskytování informací

Vydání souhlasu s užíváním stavby

Žádost o poskytnutí informace, zda stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad vydal souhlas s užíváním stavby, případně části stavby na pozemku p. č. 233/9, k. ú. Lázně Bělohrad.

7.5.2018 | obecné | poskytování informací

Poskytnutí spisů stavebního úřadu

Žádost o poskytnutí spisů stavebního úřadu vydaných k řízením, v nichž byly vydány dokumenty pod č.j. 695/1-2/08-Lá, č.j. 1264-3/05-Ing.Šl., č.j. 893-3/08-Lá.

1.3.2018 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2017


Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


6.2.2018 | obecné | poskytování informací

Způsob zajištění souladu města Lázně Bělohrad s GDPR

Žádost o poskytnutí informací o způsobu zajištění souladu města Lázně Bělohrad se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

17.1.2018 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2018

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2018, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2018 - 2021, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

15.1.2018 | obecné | poskytování informací

Subjekt, který v roce 2017 pro město Lázně Bělohrad prováděl štěpkování (likvidaci) dřevních zbytků

Žádost o poskytnutí informace o subjektu, který pro město Lázně Bělohrad v roce 2017 prováděl štěpkování (likvidaci) dřevních zbytků.

18.8.2017 | obecné | poskytování informací

Řešení problémů města – ptactvo

Žádost o poskytnutí informací ve věci řešení problémů města Lázně Bělohrad s výskytem ptactva.

11.7.2017 | obecné | poskytování informací

Zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů městem Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací v souvislosti se zajišťováním zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smluvním vztahu mezi společností EKO-KOM, a.s. a městem Lázně Bělohrad.

23.6.2017 | obecné | poskytování informací

Veřejné osvětlení města Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí základních informací o soustavě veřejného osvětlení města Lázně Bělohrad ke dni 01.05.2017.

9.3.2017 | obecné | poskytování informací

Poskytnutí informací – seznam bankovních účtů města a darovací smlouva


Žádost o zpřístupnění seznamu aktivních bankovních účtů
města Lázně Bělohrad a poskytnutí darovací smlouvy uzavřené dle zákona č.
89/2012 Sb.7.3.2017 | obecné | poskytování informací

Poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím


Žádost o poskytnutí informace o vyřizování žádostí městem Lázně Bělohrad podávaných v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.3.3.2017 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2017

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.

13.2.2017 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.8.2016 | obecné | poskytování informací

Výstavba vodovodu a kanalizace v Brtvi

Žádost o poskytnutí informací týkajících se výstavby vodovodu a kanalizace v obci Brtev.

23.5.2016 | obecné | poskytování informací

Nákup konvektomatu

Žádost o poskytnutí informací o koupi konvektomatu do školní jídelny Bělohradské mateřské školy.

28.4.2016 | obecné | poskytování informací

Veřejné zakázky na stavební práce


Žádost o poskytnutí informací ohledně zakázek na stavební
práce, kde bylo město Lázně Bělohrad zadavatelem.23.12.2015 | obecné | poskytování informací

Průměrný hrubý výdělek a platový stupeň úředníka Městského úřadu Lázně Bělohrad zařazeného na funkci tajemník

Žádost o poskytnutí informace – průměrný hrubý hodinový výdělek používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012, průměrný hrubý měsíční výdělek za druhé čtvrtletí 2012, průměrný hrubý roční výdělek za rok 2012 a platový stupeň ve druhém čtvrtletí 2012 úředníka Městského úřadu Lázně Bělohrad zařazeného na funkci tajemník.

12.1.2015 | obecné | poskytování informací

Veřejné osvětlení v Lázních Bělohradě

Žádost o poskytnutí informace o míře a rozsahu využívání veřejného osvětlení v Lázních Bělohradě

12.1.2015 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města Lázně Bělohrad

Žádost o zaslání seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje město Lázně Bělohrad uskutečnit v letech 2015 - 2017, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory

17.3.2014 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

17.1.2014 | obecné | poskytování informací

Dotaz na městskou policii

Žádost o poskytnutí informace – kolik má celkem obecní policie zaměstnanců, jaké je jejich členění, kdo z nich je oprávněn komunikovat se sdělovacími prostředky, jaký je rozpočet obecní policie na rok 2014, jaká byla celková částka vybraná strážníky na uložených blokových pokutách za rok 2013, jak dlouhá je pracovní směna strážníka?

17.1.2014 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města Lázně Bělohrad pro rok 2014

Žádost o zaslání seznamu investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí plánovaných městem Lázně Bělohrad v letech 2014 – 2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

30.12.2013 | obecné | poskytování informací

Seznam stavebních projektů v roce 2014

Žádost o poskytnutí informace o připravovaných stavebních projektech Města Lázně Bělohrad na rok 2014.

13.12.2013 | obecné | poskytování informací

Dotaz k poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nebo poplatku z ubytovací kapacity

Jak jsou takto vybrané finanční prostředky využívány a jak je s nimi nakládáno, tj. na co jsou konkrétně ve Vaší obci tyto finanční prostředky použity a co konkrétně financuje Vaše obec z těchto finančních prostředků.

15.11.2013 | obecné | poskytování informací

Složení členů zastupitelstva, rady a vedení města Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informace o jmenném složení členů zastupitelstva, rady a vedení města Lázně Bělohrad, včetně jejich politického zaměření.

9.9.2013 | obecné | poskytování informací

Vyhrazování ploch pro výlep volebních plakátů


Žádost o poskytnutí informace, zda jsou v Lázních Bělohradě vyčleněné nástěnky nebo podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb.23.7.2013 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost ze dne 16.07.2013

Žádost o poskytnutí informace o názvu a identifikačním čísle subjektu, který v současnosti zajišťuje pro město Lázně Bělohrad služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikace a veřejnou zeleň.

22.3.2013 | obecné | poskytování informací

Závěrečný účet města

Žádost o zaslání závěrečného účtu za rok 2010, 2009, 2008.

13.2.2013 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2013


Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2013, resp. seznamu stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů.12.2.2013 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2013 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2013

Žádost o zaslání investičních plánů města Lázně Bělohrad pro rok 2013, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2013 – 2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

7.12.2012 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informaci ze dne 01.12.2012Žádost o poskytnutí informace o místně příslušných
orgánech  ve vztahu k orgánu územní samosprávy – Městu Lázně
Bělohrad/Městskému úřadu Lázně Bělohrad.
16.3.2012 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informaci ze dne 12.03.2012

Žádost o poskytnutí informací, zda v průběhu roku 1010 a 2011 podávalo o.s. Pekaři – severovýchod a o.s. Akát připomínky či návrhy k územnímu plánu a jednotlivým stavebním řízením a zda tato sdružení žádala o účastenství v jiných než územních a stavebních řízeních.

2.3.2012 | obecné | poskytování informací

Zadávání veřejných zakázek v letech 2009, 2010 a 2011

Žádost o poskytnutí informací v členění dotazníku, který slouží pro provedení výzkumu trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných zakázek.

1.2.2012 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný
subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


26.1.2012 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2012

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

9.1.2012 | obecné | poskytování informací

Investice, spojené s bezbariérovostí

Žádost o informaci, zda město plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti

28.11.2011 | obecné | poskytování informací

Webová prezentace města


ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím o poskytnutí informací vztahující se k působnosti města a jím vlastněných či zřizovaných složek (např. Turistické informační centrum).Dotazy jsou součástí studie o využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města a jejich trendech 2011/2012. Ceníme si Vašeho času a proto jsme pro Vás připravili jednoduchý webový formulář. Jeho vyplněním považujeme odpověď z hlediska § 13 odst 1. a 2. za dostačující. Formulář naleznete na adresehttp://www.geotrips.eu/cs/studie-elektronicke-prezentace-mest-2011

Po jeho vyplnění Vám bude zasláno mailem shrnutí odpovědí spolu s potvrzením, že můžete považovat naši žádost podanou prostřednictvím datové schránky za vyřízenou.23.11.2011 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2012

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2012

19.9.2011 | obecné | poskytování informací

Seznam veřejných zakázek

Žádost o seznam veřejných zakázek, která budou vypsána obcí do konce roku 2011

31.1.2011 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informaci ze dne 25. 1. 2011

Žádost o informaci, zda je stavba obchvatu součástí platného územního plánu města a je v něm označena jako stavba veřejně prospěšná.

25.1.2011 | obecné | poskytování informací

Žádost o investiční plány města pro rok 2011

Žádost o zaslání investičních plánů města Lázní Bělohradu pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

1.1.2011 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

Výroční zprávu předkládá Městský úřad Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad