Odbor tajemníka

Zpět

Popis činnosti

...

Pracovní pozice

Ing. Karel Nohejl

Ing. Martin Zívr
tajemník

+420 493 792 091
+420 602 282 133

zivr@lazne-belohrad.cz


noface

Dagmar Blajdová
referent odboru tajemníka

+420 493 034 195
+420 739 140 727

blajdova@lazne-belohrad.cz


noface

Mgr. Simona Davidová
sociální pracovnice

+420 778 527 179

davidova@lazne-belohrad.cz

 • dokumenty a formuláře
 • poskytuje sociálně-právní poradenství osobám, rodinám a skupinám v nepříznivé sociální situaci
  o zajišťování informací a podkladů pro výkon sociální práce, včetně jejich zpracování
 • zajišťování informací a podkladů pro výkon sociální práce, včetně jejich zpracování
 • zajišťuje výkon opatrovnictví osobám omezeným ve svéprávnosti, jejichž opatrovníkem bylo ustanoveno Město Lázně Bělohrad
 • zajištění základních činností sociálně-právní ochrany dětí dle § 10 odstavce 1 zákona 359/1999 Sb.
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

noface

Romana Wagenknechtová
referent odboru tajemníka

+420 493 035 140
+420 734 757 736

wagenknechtova@lazne-belohrad.cz

 • Zajišťuje administrativní agendu kanceláře starosty a tajemníka
 • Jednání zastupitelstva a rady města
  • správa jednání v aplikaci Jednání a zápisy
  • příprava podkladů pro jednání 
  • pořizuje zápisy o průběhu jednání
 • Úřední deska
 • Inzerce
 • Zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb

noface

Tomáš Hons
referent odboru tajemníka

+420 493 035 142
+420 777 343 664

hons@lazne-belohrad.cz

 • Správa informačních technologií
  • správa hardware a software, správa serverů, komunikačních sítí, webové prezentace města, domén a webhostingů, telekomunikačních služeb, zabezpečovací techniky a kamerového systému, vzdálený dohled, e-government
  • dokumentace, inventarizace
 • Tvorba grafických materiálů
 • Vývoj drobného software
 • Uživatelská a metodická podpora


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad