Veřejná zakázka: Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad. 

Dokumenty


6.12.2017

Smlouva


24.11.2017

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


5.10.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


18.9.2017

Zadávací dokumentace


18.9.2017

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


18.9.2017

Příloha č. 2 - Formulář nabídkové ceny


18.9.2017

Příloha č. 3 - Tonáž odpadů 2011-2016


18.9.2017

Příloha č. 4 - Svozový kalendář 2018


18.9.2017

Příloha č. 5 - Smlouva o dílo


18.9.2017

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení


18.9.2017

Příloha č. 7 - Pronajímané nádoby


18.9.2017

Příloha č. 8 - Rozmístění nádob
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad