Veřejná zakázka: Oprava komunikací HNV - (proti benzině) - Zhotovitel

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou komunikací v Horní Nové Vsi.  V rámci této akce dojde k pokládce nového povrchu, včetně podkladních vrstev, opravě vjezdů k nemovitostem, napojení na sousední komunikace, osazení dvou kusů odvodňovacích žlabů a jejich napojení na kanalizaci. 

Dokumenty


24.9.2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


27.4.2018

Smlouva o dílo


12.4.2018

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


21.3.2018

Zadávací dokumentace


21.3.2018

Příloha č. 1 - Slepý výkaz výměr


21.3.2018

Příloha č. 2 - Krycí list


21.3.2018

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo


21.3.2018

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad