Volby do Evropského parlamentu

Zpět

Informace k volbám do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024


Voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může již nyní požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam voličů, o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Žádost lze podat

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - ověření podpisu provedené obecním úřadem je osvobozeno od správního poplatku
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

a doručit nejpozději 31. května 2024.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do 5. června 2024.

Obecní úřad může voličský průkaz předat nejdříve 23. května 2024.

 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 8. května 2023 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

V Lázních Bělohradě se první zasedání okrskových volebních komisí uskuteční dne 15. května 2024 od 15.00 hod. s časovým odstupem 15 minut pro jednotlivé okrsky v pořadí 1 - 7.

 

Klienti společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Klienti společnosti Lázně Bělohrad a.s., kteří budou v době konání voleb na léčebném pobytu v této společnosti, chtějí se zúčastnit hlasování a nemají podanou žádost o vydání voličského průkazu, se mohou u správce lázeňského zařízení nahlásit k zápisu do seznamu voličů vedeného Městským úřadem Lázně Bělohrad, a to nejpozději 18. května 2024.

 

Změna trvalého pobytu voliče na území jiné obce v České republice

Pokud volič ode dne 29. dubna 2024 do 5. června 2024 změní trvalý pobyt na území jiné obce v České republice, požádá obecní úřad svého původního trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ve dnech voleb mu po předložení tohoto potvrzení okrskové volební komisi bude umožněno hlasování v místě jeho současného trvalého pobytu.

Další informace sdělíme na tel. č.: 497 772 106, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Dokumenty


14.5.2024 | obecné | volby

Přehled o telefonním spojení do volebních místností

Přehled o telefonním spojení do volebních místností ve dnech voleb do Evropského parlamentu a ve správním obvodu Městského úřadu Lázně Bělohrad.

14.5.2024 | obecné | volby

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Informace starostky města Lázně Bělohrad o počtu a sídle volebních okrsků poskytnuté podle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8.4.2024 | formuláře | volby

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze seznamu voličů

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP 2024

6.3.2024 | formuláře | volby

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad