Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Zpět

Kandidátní listiny

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Lázně Bělohrad:

  • Choteč
  • Lázně Bělohrad
  • Mlázovice
  • Svatojanský Újezd
  • Šárovcova Lhota

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 19. července 2022 do 16:00 hod. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Tzn. pokud se v obci volí 7 členů zastupitelstva kandidátní listina musí obsahovat nejvýše 9 kandidátů.

Po uplynutí 25. července 2022 již volební strany nemohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty ani měnit pořadí kandidátů.

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiložena vlastnoručně podepsaná prohlášení jednotlivých kandidátů, že souhlasí se svou kandidaturou.

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu.

Voličský průkaz

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Delegování členů okrskových volebních komisí

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 24. srpna 2022 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů komise jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

Další informace sdělíme na tel.: 493 034 195, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

 

Dokumenty


13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor petice

Vzor petice podporující kandidaturu volební strany sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát - příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, pro typ volební strany sdružení nezávislých kandidátů

13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor kandidátní listiny politické strany/politického hnutí

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, pro typ volební strany politická strana nebo politické hnutí

13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor kandidátní listiny koalice

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, pro typ volební strany koalice

13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, pro typ volební strany nezávislý kandidát

13.5.2022 | obecné | volby

Potřebný počet podpisů na peticích

Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů zveřejněný Městským úřadem Lázně Bělohrad, jakožto registračním úřadem, pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022

13.5.2022 | formuláře | volby

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad