Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

16.11.2023

Ilustrační obrázekV souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností od 1.1.2024, vznikla obcím povinnost novelizovat obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

 

 

 

Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad na svém jednání dne 8.11.2023 vydalo tyto obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Sazby u tohoto místního poplatku zůstávají stejné, nárok na osvobození a úlevy nebyly změněny.

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Výše sazby místního poplatku z pobytu nebyla změněna, činní 30,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Přijatá obecně závazná vyhláška nově zpoplatní i osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská péče.

 

Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za užívání veřejného prostranství

Výše sazeb místního poplatku za užívání veřejného prostranství nebyly novou obecně závaznou vyhláškou změněny. Jedinou změnou je stanovení měsíční paušální částky při využívání veřejného prostranství umístěním zařízení pro poskytování prodeje. Tato paušální částka chyběla, poplatek za toto využívání veřejného prostranství byl stanoven denní sazbou.

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše sazby tohoto místního poplatku se po 16 letech změnila, a to na částku 800 Kč za poplatníka na kalendářní rok. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená ve městě včetně cizinců a dále majitel nemovitosti, ve které není přihlášena žádná osoba. Nárok na osvobození změněn nebyl.
Sazba poplatku byla velmi diskutována jak na radě města, tak i při schvalování na veřejném zastupitelstvu. Předpokládané náklady na odpadové hospodářství města v roce 2024 i se započítanou inflací budou dosahovat 5,2 mil. Kč. Od firem zpětného odběru a místních podnikatelů zapojených do systému město obdrží 1 mil. Kč. Při výši poplatku 500 Kč na poplatníka by město vybralo 2. mil. Kč a jeho doplatek by činil 2,2 mil. Kč. Při schválené výši poplatku 800 Kč na poplatníka město vybere 3,2 mil. Kč a tím ze svého rozpočtu doplatí 1 mil. Kč.

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů prosím neváhejte kontaktovat Městský úřad Lázně Bělohrad na telefonním čísle 497 772 100.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad