Majetkový odbor

Zpět

Popis činnosti

Zajišťuje správu nemovitého majetku města, zajišťuje realizaci investičních akcí města.

Pracovní pozice

noface

Milan Birtus
vedoucí majetkového odboru

+420 493 035 145
+420 731 407 649

birtus@lazne-belohrad.cz


noface

Romana Čáslavská
referentka majetkového odboru

+420 493 034 196
+420 731 410 768

hawlova@lazne-belohrad.cz


noface

Mgr. Pavel Vydra
referent majetkového odboru

+420 733 714 039

vydra@lazne-belohrad.cz

 • Správa pozemků ve vlastnictví města
  • Evidence pozemků
  • Prodej, pronájem pozemků
  • Věcná břemena
  • Zajišťování geometrických plánů a komunikace s katastrem nemovitostí
 • Správa bytů a budov
  • Zajišťování oprav a revizí

noface

Bc. Šárka Hlaváčová
referentka majetkového odboru

+420 493 793 191
+420 770 197 491

hlavacova@lazne-belohrad.cz

 • Evidence hrobových míst
 • Správa bytů a budov


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad