Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bělohrad

Zpět

Komise je zřízena v souladu s ust. § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

S účinnosti od 1. ledna 2019 komise projednává přestupky

  • proti pořádku v územní samosprávě,
  • proti veřejnému pořádku,
  • proti občanskému soužití a
  • proti majetku.

Složení přestupkové komise

  • Předseda: Mgr. Vilém Meduna
  • Mgr. Petr Klimeš
  • Jan Pavlásek
  • Bc. Lenka Bičišťová, DiS.
  • Dagmar Blajdová

Dokumenty


16.1.2019 | obecné | přestupky

Jednací řád Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bělohrad


V souladu s ust. § 134 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bělohrad schvaluje tento jednací řád.


17.12.2018 | obecné | přestupky

Zřizovací listina Komise pro projednávání přestupků

Zřizovací listina zvláštního orgánu města Lázně Bělohrad Komise pro projedávání přestupkůMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad