Vydávání rybářských lístků na Městském úřadě Lázně Bělohrad od 1. 1. 2024

Zpět

Žadatel o vydání rybářského lístku - občan ČR s trvalým pobytem v obvodu Městského úřadu Lázně Bělohrad, popř. cizinec, který se zdržuje v obvodu jeho působnosti - předloží vyplněný tiskopis žádosti, který je dostupný na internetových stránkách města níže. Tiskopis může být s žadatelem vyplněn osobně na městském úřadě.

Podání žádosti a převzetí rybářského lístku v zastoupení je možné po předložení plné moci zastupující osobou.

Rybářský lístek se vydává na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku na dobu neurčitou nebo na dobu 10 let splňuje osoba, která se prokáže osvědčením nebo dokladem prokazujícím znalosti z oblasti rybářství, dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, jiným dokladem osvědčujícím, že již byla držitelem rybářského lístku, oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nepožaduje.

Žadatel při podání žádosti prokazuje totožnost platným dokladem.

Správní poplatky

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti


30 dní
 200 Kč
10 let 500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč

Bližší informace na požádání sdělíme na tel.: 497 772 106, 739 140 727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.cz.

Aktualizováno 5. 12. 2023

Dokumenty


5.12.2023 | formuláře | rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístku

Žádost o vydání rybářského lístku podle § 13 odst. 12 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad