Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Zpět

Základní informace:

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.

Kdo a jakým způsobem je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný (poživatel důchodu) prostřednictvím formuláře, který je možné nalézt na webových stránkách úřadu. Není-li ze zdravotních důvodu oprávněný schopen žádost podat sám, může jí podat osoba, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem dávky.

Jak je možné při řešení této situace postupovat:

Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na MěÚ Lázně Bělohrad, kancelář podatelny, náměstí K. V. Raise 35. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.

V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (poživateli důchodu) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v okruhu rodinných příslušníků či blízkých osob oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) ve správním území Lázní Bělohradu. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem.

Jakým způsobem je možné řízení o žádosti zahájit:

Podáním písemné žádosti.

Jaké doklady je nutné předložit:

  • občanské průkazy
  • vyjádření lékaře
  • platný výměr důchodu

Formuláře:

Jaké jsou poplatky za vyřízení žádosti:

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne úřad o žádosti bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.

Dokumenty


16.11.2022 | formuláře | sociální věci

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle § 10 odst. 1, § 118 odst. 3 a § 123 písm. f zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

15.12.2020 | formuláře | sociální věci

Vyjádření lékaře pro účely ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Vyjádření lékaře pro účely ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle ustanovení § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisůMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad