Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad

10.2.2020

EU, MMR Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo: 117D03K000063
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Město Lázně Bělohrad chce dosáhnout vysoké kvality služeb a posílit tak výkonnost orgánů prostřednictvím rozvoje. V rámci projektu město pořídí IS, a to docházkový systém, informační systém pro správu bytů a budov, IS pro kontrolu rozpočtů, komplexní informační systém - webová prezentace města a diskové pole. Prostřednictvím projektu dojde k rozvoji, modernizaci a také se zvýší dostupnosti komunikačních a informačních systémů, infrastruktury a také dojde k pořízení nových IS.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je dosažení vysoké kvality služeb a posílení výkonnosti orgánů prostřednictvím rozvoje. Cílem projektu je také rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systému a infrastruktury a vytváření nových informačních systémů.

Při zavádění nových informačních systémů v městě Lázně Bělohrad je kladen důraz na potřeby uživatelů, zvýšení důvěry v elektronické transakce a bezpečnost dat, snižování administrativní zátěže a také je kladen důraz na zjednodušení organizačních procesů.

Jaké aktivity v projektu byly realizovány?

V rámci projektu budou pořízeny informační systémy, a to, docházkový systém, informační systém pro správu bytů a budov, IS pro kontrolu rozpočtů, diskové pole a komplexní informační systém - webová prezentace města.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad