Veřejná zakázka: Prevence odpadů - Lázně Bělohrad

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 195 ks kompostérů o objemu min. 650 litrů a 490 ks kompostérů o objemu min. 1050 litrů, které budou následně předány občanům, kteří o ně zažádali. Součástí dodávky kompostérů bude také dodání „Průvodce kompostováním" s informacemi o správném kompostování. Půjde o 685 ks brožur, které budou přiloženy ke kompostérům pro domácnosti.

Datum podání nabídek do: 3. července 2017 do 13:00

Předpokládaný termín dodaní: říjen 2017

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 908 500 Kč bez DPH

Publicita projektu

Dokumenty


24.7.2017

Kupní smlouva


12.7.2017

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


14.6.2017

Oznámení o zahájení výběrového řízení


14.6.2017

Zadávací dokumentace


14.6.2017

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


14.6.2017

Příloha č. 2 - ČP Základní způsobilost


14.6.2017

Příloha č. 3 - ČP technická kvalifikace


14.6.2017

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky


14.6.2017

Příloha č. 5 - Specifikace technických parametrů
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad