Výzva ke sdělení předběžného zájmu o dotaci z rozpočtu města Lázně Bělohrad v roce 2019

24.10.2018

Ilustrační obrázekMěsto Lázně Bělohrad i v roce 2019 hodlá podporovat formou individuální dotace zájmové činnosti a veřejně prospěšné aktivity v oblastech kultury, vědy a vzdělání, sportu a tělovýchovy, turistického ruchu, sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, prevence kriminality, ochrany životního prostředí a dalších neziskových oblastí.

 

Dotace na neinvestiční výdaje bude poskytována žadatelům, kteří mají:

  1. sídlo, místo podnikání nebo bydliště na území města Lázně Bělohrad nebo na jeho území projekt realizují nebo kteří zajišťují veřejně prospěšnou činnost pro občany města Lázně Bělohrad (pak nemusí mít sídlo v Lázních Bělohradě),
  2. vyrovnány všechny finanční závazky vůči městu Lázně Bělohrad. Za nevyrovnaný závazek se také považuje nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování za předchozí období ve stanoveném termínu.

Pro získání podkladů na sestavování rozpočtu města na rok 2019 v položce dotace, vyzýváme potencionální žadatele o dotaci 2019 o sdělení záměru a to:

  • Identifikaci žadatele /právnická, fyzická podnikající osoba, občan/
  • Požadovaná výše dotace
  • Účel použití /podpora celoroční činnosti, konkrétní individuální projekt/akce/

Sdělením záměru nevzniká budoucímu žadateli na poskytnutí dotace právní nárok nebo nárok na poskytnutí dotace v navrhované výši. Bez předběžné akontace ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 může být toto důvodem pro odmítnutí žádosti podané v průběhu roku 2019.

Svůj předběžný zájem o poskytnutí dotace v roce 2019 sdělte do 16. listopadu 2018 na e-mail: tajemnik@lazne-belohrad.cz.

Administrátor dotací

 

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad