Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává stejná i pro rok 2023

27.3.2023

Známky na popelniceVýše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 zůstává stejná jako v předchozích letech a činní 500 Kč za poplatníka. Tento místní poplatek je splatný do 31. března 2023.

 

 

I přes rostoucí náklady na provoz celého systému se zastupitelé rozhodli zachovat místní poplatek ve stejné výši jako v letech předchozích. Poplatníkem místního poplatku je i nadále každá fyzická osoba přihlášená v Lázních Bělohradě nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba. Poplatníkem místního poplatku je i právnická osoba vlastnící nemovitou věc na území obce.

Pro rok 2023 se vydávají nové svozové samolepky, které po úhradě místního poplatku obdržíte v budově Městského úřadu Lázně Bělohrad. Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou v budově Městského úřadu Lázně Bělohrad (přízemí, dveře č. 4) v aktuálně platných úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 19-2220541/0100. K platbě budete potřebovat unikátní variabilní symbol. Variabilní symbol Vám zašleme na základě vaší žádosti zaslané na e-mail odpady@lazne-belohrad.cz. Do e-mailu uveďte jméno/a a příjmení osob, za které budete poplatek hradit.

Více informací o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, celé změní obecně závazné vyhlášky a potřebné formuláře naleznete na webu města Lázně Bělohrad.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad