Milostivé léto 2023

17.7.2023

Ilustrační obrázekVyužijte možnost vyřešit dluhy na daních či sociálním pojištění! Základním principem daňového a pojistného milostivého léta je, že pokud občan uhradí jistinu dluhu (původní dlužnou částku), stát mu odpustí penále, sankce, úroky a případné exekuční náklady. Od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 tedy budete mít jedinečnou možnost zbavit se Vašich dlužných pohledávek (dluhů evidovaných nebo již v exekuci, nikoli však v soudní exekuci). Vztahuje se na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022.

 

Na co všechno se Daňové a pojistné milostivé léto vztahuje:

  • dluhy na sociálním pojištění,
  • daňové nedoplatky,
  • poplatky vymáhané Celním úřadem,
  • dluhy vůči soudům a Vězeňské službě ČR,
  • místní poplatky (umožní-li obec, nebo kraj, nebo hlavní město Praha jejich odpuštění usnesením zastupitelstva).

Dluh na dani

V případě, že máte dluh na dani, je možné podat na příslušný úřad žádost o odpuštění nedoplatku na příslušenství daně v rámci Daňového milostivého léta a zaplaťte nedoplatek na dani (jistinu). U částky nad 5 000 Kč lze žádat o rozložení do dvanácti měsíčních splátek. V případě zpoždění splátky či uhrazení jiné částky splátky, možnost využití Daňového milostivého léta zaniká. Stejně tak v případě, kdy pouze provedete platbu a nepožádáte o využití Milostivého léta, úřad nemusí postup uznat a k odpuštění příslušenství nedojde.

Poplatky v jednotlivé výši do 200 Kč, v součtu maximálně 1 000 Kč, zaniknou automaticky, i bez podání žádosti a platby, a to i u právnických osob.

Dluh na sociálním pojištění

V případě dluhu na sociálním pojištění je možné podat žádost odpuštění nedoplatku na příslušenství pojistného přes elektronickou aplikaci ePortál ČSSZ a zaplaťte nedoplatek na pojistném (jistinu). U částky od 5 000 do 50 000 Kč dluhu lze žádat do rozložení do dvanácti splátek, u dluhu nad 50 000 Kč je rozložení možné do šedesáti splátek. I zde však platí, že pozdním uhrazením splátky, či uhrazením jiné částky zaniká možnost využití Pojistného milostivého léta. Obdobně, pokud nepožádáte o využití milostivého léta, ale pouze provedete platbu, ČSSZ nemusí postup uznat a příslušenství neodpustí.

Pokud příslušná sociální správa neeviduje k 30. září 2022 žádné dlužné pojistné, pouze příslušenství a exekuční náklady, budou odpuštěny automaticky.

Příslušenství dluhu bude odpuštěno automaticky rovněž v případě, že dlužné pojistné bylo zaplaceno před 1. červencem 2023.

Dluh obci

Obecný postup je takový, že je nejprve třeba zjistit, zda se obec k Milostivému létu 2023 přihlásila. Město Lázně Bělohrad v tuto chvíli k Milostivému létu 2023 přihlášeno není.

Dluh soudu či věznici

Máte-li dluh u soudu či Vězeňské služby ČR, doporučeným dopisem pošlete soudu, v jehož obvodu se zdržujete, či jste se v minulosti zdržovali, nebo Vězeňské službě ČR, kde jste vykonávali trest, žádost o sdělení výše dluhu a následně žádost o uplatnění Milostivého léta.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad