Využijte milostivé léto

18.10.2021

Exekučně zabaveno28. října startuje tzv. „milostivé léto", kdy mají až statisíce lidí možnost zbavit se exekucí, které vznikly z veřejnosprávních dluhů. Jedná se o dluhy vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem či podnikům s účastí města (dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, nebo např. ČEZ).

 

 

Kdo tedy do 28. ledna 2022 exekutorovi uhradí jistinu dluhu a náklady exekuce ve výši 750 Kč + DPH, celkem tedy 907, 50 Kč, tomu bude exekuce tímto způsobem ukončena.

Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku exekučních změn. Jeho hlavním cílem je zbavit občany nezvladatelných dluhů z minulosti, pomoci by mohl až čtvrt miliónu lidí.

Podmínkou využití milostivého léta je vymáhání daného dluhu soudním exekutorem (Jícha, Podkonický, Smékal, Kubis, Ivanko apod.), tzn. nelze použít u daňových a správních exekucí. Další důležitou podmínkou je, že dlužník nesmí být v insolvenci.

Prvním krokem při využití milostivého léta, je zjištění přesné částky nesplacené jistiny. Tu je možné zjistit přímo u exekutora, který řízení vede. Při delším splácení může být již část jistiny uhrazená a může být tedy nižší než původní dluh. Na druhou stranu však dlouhodobé splácení dluhu neznamená, že je jistina již uhrazená, nebo že jednotlivé splátky jistinu snižují, vše záleží na tom, jak jsou jednotlivé splátky započítávány, zda jsou vedeny jako splátka jistiny či splátka úroků a sankcí, proto je důležité vždy komunikovat s daným exekutorským úřadem.

Jakmile budou občané znám přesnou částku jistiny, je již pouze třeba připočíst k ní částku 907, 05 Kč jako náklady na zastavení exekuce a celou tuto částku poslat exekutorovi. Krom toho je třeba exekutora informovat o tom, že při splacení dluhu bylo využito milostivého léta, nejlépe doporučeným dopisem, ve kterém mohou občané uvést, že chtějí využít milostivého léta na základě části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Exekutor pak musí peníze takto využít a zbytek dluhu bude smazán.

Pro více informací je možné se obracet na sociální pracovnici městského úřadu Mgr. Simonu Davidovou.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad