Veřejná zakázka: Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Webová prezentace

Zpět

Popis veřejné zakázky

Město Lázně Bělohrad chce poskytnout svým občanům i dalším obyvatelům webovou prezentaci - komplexní informační systém, který bude otevřen lidem s širokými možnostmi komunikace mezi veřejností a městem včetně různých subaplikací. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Prostřednictvím pořízení nových IS chce město dosáhnout vysoké kvality služeb a posílit tak výkonnost orgánů prostřednictvím rozvoje. Tím to dojde k rozvoji,modernizaci a také se zvýší dostupnost komunikačních a informačních systémů, infrastruktury a také dojde k pořízení novýsch IS.

EU IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dokumenty


7.11.2017

Smlouva


26.10.2017

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


5.10.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


5.10.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


5.10.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


13.9.2017

Zadávací dokumentace


13.9.2017

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky


13.9.2017

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení


13.9.2017

Příloha č. 3 - Požadavky na webovou prezentaci
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad