Veřejná zakázka: Oprava fasády hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající fasádní omítky a zhotovení nové fasádní omítky. 

Dokumenty


19.12.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


30.10.2019

Smlouva o dílo


26.7.2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


7.6.2019

01. Výzva k podání nabídky


7.6.2019

02. Krycí list nabídky


7.6.2019

03. Výkaz výměr


7.6.2019

04. Čestné prohlášení
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad