Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - Stavební úpravy domu č. p. 287

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupních studie, DSP a DPS, včetně zajištění všech vstupních podkladů, průzkumů a posudků potřebných pro úplné a bezchybné vypracování projektové dokumentace. Dále také zajištění inženýrské činnosti a vypracovaní rozpočtu a výkazu výměr. 

Dokumenty


25.10.2018

Smlouva o dílo


5.10.2018

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky


12.9.2018

Dodatečné informace č. 1


24.8.2018

01. Výzva k podání nabídky


24.8.2018

02. Krycí list


24.8.2018

03. Smlouva o dílo


24.8.2018

04. Čestné prohlášení
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad