Veřejná zakázka: Výsadba aleje na pozemcích č. 249/9 a 249/10 v k. ú. Dolní Nová Ves

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výsadba aleje na pozemcích 249/9 a 249/10 v k. ú. Dolní Nová Ves. Jedná se o 84 ks stromů a 800 ks keřů. 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. 

Ministerstvo životního prostředí

Dokumenty


7.11.2017

Smlouva o dílo


13.9.2017

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


24.8.2017

Výzva k podání nabídky


24.8.2017

Krycí list nabídky


24.8.2017

Soupis dřevin


24.8.2017

Technická zpráva




Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad