Volby do zastupitelstev obcí 2018

Zpět

Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Kandidátní listiny

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 31. července 2018 do 16:00 hod. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátovi.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

  • Vzor kandidátní listiny (.pdf, .doc)

Po 6. srpnu 2018 již nelze doplňovat do kandidátních listin další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou.

  • Vzor prohlášení kandidáta (.pdf, .doc)

Voličský průkaz

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Dokumenty


28.6.2018 | obecné | volby

Potřebný počet podpisů na peticích

Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 2018.

27.6.2018 | obecné | volby

Kandidátní listina (.pdf)

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce

27.6.2018 | obecné | volby

Kandidátní listina (.doc)

Vzor kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce

27.6.2018 | obecné | volby

Petice (.pdf)

Vzor petice podporující kandidaturu volební strany: sdružení nezávislých kandidátů / nezávislý kandidát

27.6.2018 | obecné | volby

Petice (.doc)

Vzor petice podporující kandidaturu volební strany: sdružení nezávislých kandidátů / nezávislý kandidát

27.6.2018 | obecné | volby

Prohlášení kandidáta (.pdf)

Vzor prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou

27.6.2018 | obecné | volby

Prohlášení kandidáta (.doc)

Vzor prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturouMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad