Volby do Evropského parlamentu ČR

Zpět

Volby do Evropského parlamentu ČR se konají ve dnech 24. a 25. května 2019

Vše o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Vydávání voličských průkazů

Volič, který je u obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu, který voliče ve dnech voleb opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volič může již nyní žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, a to

  • osobně na příslušném obecním úřadě nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hod.
  • doručením žádosti příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hod.
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem žadatele (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad může předat voličský průkaz nejdříve 9. května 2019.

Více informací

Další informace sdělíme na tel.: 493034195, 739140727 nebo e-mailu: blajdova@lazne-belohrad.czMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad