Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 800 Kč

14.3.2024

Samolepky - komunální odpadSazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se po šestnácti letech zvýšila a činí tak 800 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný do 31. března 2024.

 

 

 

Zastupitelé se rozhodli zvýšit sazbu místního poplatku vzhledem k rostoucím nákladům za provoz celého systému odpadového hospodářství, zvýšené sazbě DPH a poplatku za uložení odpadu na skládku. Poplatek zahrnuje úhradu nákladů za černé popelnice u rodinných i bytových domů, náklady za tříděný odpad a za provoz sběrného dvora. I přes toto zvýšení sazby poplatku bude město v tomto roce doplácet na celý systém přibližně 1,5 mil. Kč.

Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v Lázních Bělohradě nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášena žádná osoba. Poplatníkem místního poplatku je i právnická osoba vlastnící nemovitou věc na území obce.

Pro rok 2024 se vydávají nové svozové samolepky, které obdržíte po úhradě místního poplatku v budově Městského úřadu Lázně Bělohrad. Platbu lze provést v hotovosti nebo platební kartou v budově Městského úřadu Lázně Bělohrad (1. patro, dveře č. 2.02) v aktuálně platných úředních hodinách nebo bezhotovostně na účet 19-2220541/0100. provedení platby budete potřebovat unikátní variabilní symbol, který Vám zašleme na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu odpady@lazne-belohrad.cz. Ve své žádosti uveďte jméno a příjmení osob, za které bude poplatek hrazen.

Více informací o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, znění obecně závazné vyhlášky a potřebné formuláře naleznete na webu města Lázně Bělohrad.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad