Sociální práce na obci

Zpět

Kancelář sociální pracovnice:

Městský úřad Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
50781 Lázně Bělohrad

zobrazit na mapě

 

Ing. Karel Nohejl

Mgr. Simona Davidová
sociální pracovnice

+420 778 527 179

davidova@lazne-belohrad.cz

V případě nepřítomnosti sociální pracovnice je zastoupena

Ing. Karel Nohejl

Bc. Lenka Bičišťová, DiS.
vedoucí pečovatelské služby

+420 493 035 148
+420 605 207 790

bicistova@lazne-belohrad.cz


Pomoc v nepříznivých životních situacích

Ocitli jste se v situaci kdy,

 • si nevíte rady?
 • nevíte, na koho se obrátit se svým problémem?
 • se potřebujete zorientovat ve složité životní situaci?
 • potřebujete konzultovat postup řešení svého problému?
 • potřebujete provázet procesem řešení svého problému?

Existuje možnost řešení?

Sociální práce na obci. Nabízíme základní sociální poradenství v rámci sociální práce na obcích podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo Vám může pomoci?

Sociální pracovník obce poskytuje základní sociální poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Na sociálního pracovníka se mohou obrátit všichni, kteří se cítí být znevýhodněni, řeší složitou životní situaci, nebo jen mají problém a nevědí si s jeho řešením rady, může se jednat o jednotlivce, rodiny či komunity. Sociální pracovník ke každému klientovi přistupuje individuálně, společně s ním se snaží identifikovat problém a nalézt nejvhodnější postup jeho řešení. Všechny konzultace sociálního pracovníka s klienty probíhají diskrétně a skutečnosti, během nich řešené, jsou důvěrné a nemá k nim přístup třetí osoba.

Sociální pracovník Vám může pomoci:

 • zorientovat se ve Vaší těžké životní situaci
 • najít východiska z Vaší složité situace,
 • s orientací v systému dávek - dávek důchodového a nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
 • s podáním žádostí o jednotlivé dávky, 
 • komunikovat s dalšími institucemi,
 • při zprostředkování sociálních a navazujících služeb,
 • při ztrátě, hledání či udržení si zaměstnání,
 • při ztrátě či ohrožení bydlení,
 • s dluhovou problematikou, exekucemi či sestavením osobního rozpočtu,
 • při řešení jiných tíživých životních situací.

Komu sociální pracovník pomáhá?

Do cílové skupiny sociálního pracovníka patří zejména:

 • osoby se zdravotním nebo duševním postižením,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby omezené na svéprávnosti, 
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života - oběti agresivního chování, domácího násilí, trestné činnosti,
 • osoby ohrožené ztrátou bydlení, nebo nacházející se v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení,
 • osoby bez zaměstnání, 
 • osoby nacházející se v materiální tísni,
 • další osoby v nepříznivé situaci.
 

Časté činnosti sociálního pracovníka

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

Více informací k ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

Sociálně právní ochrana dětí

Povinnosti obce podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) jsou preventivní a poradenská činnost, výchovná opatření, opatření na ochranu dětí, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech.

Více informací k sociálně právní ochraně dětí

 
 

Další činnosti vykonávané sociálním pracovníkem

 • Provádí sociální práci v přenesené působnosti.
 • Provádí depistáž sociálně ohrožených jedinců či rodin.
 • Spolupracuje se školskými zařízeními na území obce. 
 • Spolupracuje s Úřadem práce.
 • Spolupracuje se soudy a Policií ČR. 
 • Vykonává funkci veřejného opatrovníka: předkládá soudu návrhy a podněty v záležitostech omezení svéprávnosti, vypracovává zprávy pro soud ve věci opatrovnictví člověka, jedná za opatrovance v souladu s rozsudkem o omezení svéprávnosti. 
 • Zajišťuje sociální pohřby.

 

Dokumenty


14.7.2023 | obecné | sociální věci

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovují závazná pravidla pro přijímání, evidenci a vyřizování petic a stížností podaných městskému úřadu Lázně Bělohrad.

8.12.2021 | obecné | sociální věci

Standardy kvality sociální práce na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Standardy kvality sociální práce na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Články


4.7.2024

Milostivé léto 2024

Milostivé léto 2024Využijte možnost vyřešit dluhy na zdravotním pojištění!

celý článek

15.9.2023

Potravinová banka Hradec Králové, z. s.

Potravinová bankaKaždý z nás se ve svém životě může dostat do situace, kdy potřebujeme pomoci. Můžeme přijít o příjem, o partnera, nebo dokonce o střechu nad hlavou. Není hanbou se do podobných situací dostat, ale i v těch nejhorších a zdánlivě nejzoufalejších chvílích je důležité vědět, že vždy existuje pomocná ruka, která nám pomůže vstát a tuto situaci zvládnout.

celý článek

30.6.2021

Služba telefonické krizové pomoci

Riaps logoCentrum duševního zdraví RIAPS Trutnov (CDZ) nabízí novou sociální službu Telefonické krizové pomoci pro všechny, kteří se ocitli v tíživé situaci a potřebují si promluvit, trpí úzkostí smutkem, zažívají něco, s čím si neví rady, cítí se osaměle, trpí duševní nemocí či mají obavy o své duševní zdraví, pečují o duševně nemocného a potřebují si promluvit nebo potřebují pro řešení své situace získat informace.

celý článek



Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad