Sociální práce na obci

Zpět

Kancelář sociální pracovnice:

Městský úřad Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raise 635
50781 Lázně Bělohrad

zobrazit na mapě

 

Ing. Karel Nohejl

Mgr. Simona Davidová
sociální pracovnice

+420 778 527 179

davidova@lazne-belohrad.cz

V případě nepřítomnosti sociální pracovnice je zastoupena

Ing. Karel Nohejl

Bc. Lenka Bičišťová, DiS.
vedoucí pečovatelské služby

+420 493 035 148
+420 605 207 790

bicistova@lazne-belohrad.cz


Pomoc v nepříznivých životních situacích

Ocitli jste se v situaci kdy,

 • si nevíte rady?
 • nevíte, na koho se obrátit se svým problémem?
 • se potřebujete zorientovat ve složité životní situaci?
 • potřebujete konzultovat postup řešení svého problému?
 • potřebujete provázet procesem řešení svého problému?

Existuje možnost řešení?

Sociální práce na obci. Nabízíme základní sociální poradenství v rámci sociální práce na obcích podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo Vám může pomoci?

Sociální pracovník obce poskytuje základní sociální poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Na sociálního pracovníka se mohou obrátit všichni, kteří se cítí být znevýhodněni, řeší složitou životní situaci, nebo jen mají problém a nevědí si s jeho řešením rady, může se jednat o jednotlivce, rodiny či komunity. Sociální pracovník ke každému klientovi přistupuje individuálně, společně s ním se snaží identifikovat problém a nalézt nejvhodnější postup jeho řešení. Všechny konzultace sociálního pracovníka s klienty probíhají diskrétně a skutečnosti, během nich řešené, jsou důvěrné a nemá k nim přístup třetí osoba.

Sociální pracovník Vám může pomoci:

 • zorientovat se ve Vaší těžké životní situaci
 • najít východiska z Vaší složité situace,
 • s orientací v systému dávek - dávek důchodového a nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
 • s podáním žádostí o jednotlivé dávky, 
 • komunikovat s dalšími institucemi,
 • při zprostředkování sociálních a navazujících služeb,
 • při ztrátě, hledání či udržení si zaměstnání,
 • při ztrátě či ohrožení bydlení,
 • s dluhovou problematikou, exekucemi či sestavením osobního rozpočtu,
 • při řešení jiných tíživých životních situací.

Komu sociální pracovník pomáhá?

Do cílové skupiny sociálního pracovníka patří zejména:

 • osoby se zdravotním nebo duševním postižením,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby omezené na svéprávnosti, 
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života - oběti agresivního chování, domácího násilí, trestné činnosti,
 • osoby ohrožené ztrátou bydlení, nebo nacházející se v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení,
 • osoby bez zaměstnání, 
 • osoby nacházející se v materiální tísni,
 • další osoby v nepříznivé situaci.
 

Časté činnosti sociálního pracovníka

 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

Více informací k ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

Sociálně právní ochrana dětí

Povinnosti obce podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD) jsou preventivní a poradenská činnost, výchovná opatření, opatření na ochranu dětí, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech.

Více informací k sociálně právní ochraně dětí

 
 

Další činnosti vykonávané sociálním pracovníkem

 • Provádí sociální práci v přenesené působnosti.
 • Provádí depistáž sociálně ohrožených jedinců či rodin.
 • Spolupracuje se školskými zařízeními na území obce. 
 • Spolupracuje s Úřadem práce.
 • Spolupracuje se soudy a Policií ČR. 
 • Vykonává funkci veřejného opatrovníka: předkládá soudu návrhy a podněty v záležitostech omezení svéprávnosti, vypracovává zprávy pro soud ve věci opatrovnictví člověka, jedná za opatrovance v souladu s rozsudkem o omezení svéprávnosti. 
 • Zajišťuje sociální pohřby.

 

Dokumenty


14.7.2023 | obecné | sociální věci

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovují závazná pravidla pro přijímání, evidenci a vyřizování petic a stížností podaných městskému úřadu Lázně Bělohrad.

8.12.2021 | obecné | sociální věci

Standardy kvality sociální práce na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Standardy kvality sociální práce na Městském úřadě Lázně Bělohrad

Články


15.9.2023

Potravinová banka Hradec Králové, z. s.

Potravinová bankaKaždý z nás se ve svém životě může dostat do situace, kdy potřebujeme pomoci. Můžeme přijít o příjem, o partnera, nebo dokonce o střechu nad hlavou. Není hanbou se do podobných situací dostat, ale i v těch nejhorších a zdánlivě nejzoufalejších chvílích je důležité vědět, že vždy existuje pomocná ruka, která nám pomůže vstát a tuto situaci zvládnout.

celý článek

30.6.2021

Služba telefonické krizové pomoci

Riaps logoCentrum duševního zdraví RIAPS Trutnov (CDZ) nabízí novou sociální službu Telefonické krizové pomoci pro všechny, kteří se ocitli v tíživé situaci a potřebují si promluvit, trpí úzkostí smutkem, zažívají něco, s čím si neví rady, cítí se osaměle, trpí duševní nemocí či mají obavy o své duševní zdraví, pečují o duševně nemocného a potřebují si promluvit nebo potřebují pro řešení své situace získat informace.

celý článekMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad