Veřejná zakázka: Lázně Bělohrad - odkanalizování místní části Hřídelec - výběr poskytovatele projekčních činností (DUR, DSP a DPS) a autorského dozoru

Zpět

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu „Lázně Bělohrad – odkanalizování místní části Hřídelec“. 

Dokumenty


19.12.2019

Smlouva o dílo


19.12.2019

Příkazní smlouva


19.11.2019

Příloha č. 2 - Výsledek posouzení nabídky vybraného účastníka


19.11.2019

Oznámení o výběru dodavatele


19.11.2019

Příloha č. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek


9.10.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


19.9.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


19.9.2019

Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace


22.8.2019

Příloha č. 1 - Charakteristika veřejné zakázky


22.8.2019

Příloha č. 2 - Technicko-ekonomická studie


22.8.2019

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - splnění základních kvalifikačních předpokladů


22.8.2019

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - referenční list


22.8.2019

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - Seznam techniků a odborných pracovníků


22.8.2019

Příloha č. 6 - Krycí list nabídky


22.8.2019

Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo


22.8.2019

Příloha č. 8 - Návrh příkazní smlouvy


22.8.2019

Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad